Zarząd

       
Lucjan Pietrzczyk

Prezes OSP Bilcza

Daniel Wichnera

Wiceprezes,
Naczelnik OSP Bilcza

Wiceprezes OSP Bilcza

Andrzej Stelmaszczyk

Zastępca Naczelnika
OSP Bilcza

 

 
Bartosz Ramiączek

Sekretarz OSP Bilcza

Milena Wichnera

Skarbnik OSP Bilcza

ks. Marek Mrugała

Członek Zarządu OSP Bilcza