Sylwestrowy alarm

Minutę przed godziną pierwszą nad naszą miejscowością zabrzmiał dźwięk syreny alarmowej. Nie było to związane ze świętowaniem nadejścia nowego roku lecz Dyżurny MSK PSP Kielce ze względu na dużą liczbę zdarzeń na terenie miasta Kielce zaalarmował nas do zabezpieczenia Kielc. Mimo nocy sylwestrowej już w minutę po alarmie do wyjazdu był gotowy zastęp GBA z obsadą 5 strażaków. Przez pół godziny nasz zastęp pełnił gotowość w remizie, a następnie dyżurny MSK podziękował nam za stawienie się na alarm i zwolnił nas z gotowości.


Masz pomysł na biznes? My mamy dla Ciebie dofinansowanie!

                                                                                  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica,  tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   www.perlycn.pl


Masz pomysł na biznes? My mamy dla Ciebie dofinansowanie!


Ludzie młodzi to największy kapitał każdego kraju. Nie bez przyczyny w osobach młodych pokłada się nadzieję na lepszą przyszłość społeczeństwa. Podobne podejście podziela ekonomia i gospodarka – to właśnie młodzi, często tuż po zakończeniu edukacji lub nawet w jej trakcie szukają sposobów na wdrożenie swoich pomysłów, spełnienie marzeń o własnym biznesie, realizują - często zdawać by się mogło – szalone i nierealne pomysły, które okazują się wielkimi sukcesami, również kasowymi. Coraz więcej inicjatyw realizowanych jest w celu aktywizowania młodzieży, pokazania kierunków w jakich mogą się rozwijać, prowadzone jest doradztwo zawodowe niezwykle istotne podczas określania predyspozycji itp.

Również Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie Gminy Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny zrealizowała projekt pn. „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą”, który  poprzez współdziałanie przedsiębiorców z uczniami szkół gimnazjalnych, zakładał promocję postaw przedsiębiorczych oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie prowadzenia firmy. Spotkania prowadzone były przez ekspertów i trenerów TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań) i przedsiębiorczości oraz animatorów i miały charakter gier, zabaw, warsztatów uczących twórczego, nieszablonowego sposobu rozwiązywania realnych problemów przedsiębiorców przy zastosowaniu metody TRIZ.  

Mamy nadzieję, że kolejne przedsięwzięcie skierowane do osób aktywnych cieszyć się będzie równie dużym zainteresowaniem, ponieważ LGD realizując Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, połowę swojego budżetu przeznaczyła właśnie na wspieranie przedsiębiorczości. W 2016 r. o środki unijne za jej pośrednictwem mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący firmy na terenie LGD, zaś już na początku roku 2017 planuje się przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy na zakładanie nowych  działalności gospodarczych.  W tym konkursie dodatkowo premiowane będą operacje planowane do realizacji właśnie przez osoby młode, tj. do 35-go roku życia oraz te złożone przez osoby pozostające bez pracy, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju jako należące do grup defaworyzowanych.

Na otworzenie firmy można uzyskać dofinansowanie o wartości 50 tys. zł, działalność utworzona przy wsparciu środków unijnych z PROW musi być prowadzona na terenie ww. gmin przez okres minimum 2-ch lat od dnia płatności ostatecznej.

Jednymi z podstawowych warunków jakie musi spełnić beneficjent to być osobą pełnoletnią i mieć miejsce zameldowania na terenie LGD oraz nie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, a także w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywać działalności gospodarczej i nie być wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przed rozpoczęciem biegu terminu naboru w każdej z gmin wchodzących w skład LGD zorganizowane zostanie spotkanie informacyjne z potencjalnymi wnioskodawcami – o terminach poinformujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej LGD www.perlycn.pl oraz stron internetowych gmin. Dodatkowo, również przed naborem zorganizujemy dla osób chcących aplikować o środki na założenie własnej działalności gospodarczej szkolenie z zakresu poprawnego napisania wniosku o przyznanie pomocy, opracowania biznesplanu oraz części dotyczącej zagadnień z dziedziny księgowości i rozliczeń skarbowych. Warto wziąć udział w tym szkoleniu, ponieważ za uczestnictwo również będzie można otrzymać dodatkowe punkty na etapie weryfikacji projektu pod względem zgodności z kryteriami wyboru.

Formularz karty zgłoszeniowej do udziału w szkoleniu, wstępnie zaplanowanym na dzień 27.01.2017 r. dostępny będzie na stronie internetowej pod adresem www.perlycn.pl. Wypełniony formularz należy podpisać, zeskanować i przesłać emailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub oryginał złożyć w biurze  Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” mieszczącym się przy ul. Spacerowej 7 w Morawicy (budynek SCK). Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, na której na bieżąco zamieszczać będziemy wszelkie informacje dot. powyższego konkursu, a także pozostałej działalności LGD.


Agnieszka Szewczyk

Biuro LGD

 

 

Pochylone od wiatru drzewo

Chwilę przed godziną 20 nasza jednostka została zadysponowana do usunięcia pochylonego od wiatru drzewa nad ulicą Jana Pawła II w naszej miejscowości. Po rozpoznaniu miejsca zdarzenia na czas prowadzonych działań ze względu bezpieczeństwa został zamknięty ruch na ulicy w obu kierunkach. Następnie strażacy usunęli pochylone drzewo, tnąc je na mniejsze fragmenty i usuwając je z jezdni.