Pożar poddasza

Dnia 08.03.14 dostaliśmy zgłoszenie o pożarze poddasza w naszej miejscowości na ulicy Zastawie. Po dotarciu na miejsce okazało się że pali się strop wokół komina. Nasze działania polegały na rozebraniu części stropu i dogaszania tlących się elementów. Na miejscu obecnych było w sumie 5 zastępów straży pożarnej.

Osp Bilcza (309[t]56), Osp Morawica (309[t]50), Osp Mąchocice (309[t]39), JRG nr 1 Kielce (301[t]22, 301[t]51)

 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Bilcza

 Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Bilcza

 

 W dniu 22.02.2015 r w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej  w Bilczy odbyło się zebranie wiejskie, na którym dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Bilcza.  W zebraniu wzięło udział 175 mieszkańców Bilczy. Na stanowisko sołtysa zgłoszone zostały dwie kandydatury: obecnego sołtysa Taduesza Kuca oraz Sebastiana Króla.

 Zebranie powołało komisję skrutacyjną w składzie:

Józef Niedźwiedź – przewodniczący

 1. Teresa Król – członek
 2. Katarzyna Nosek – członek
 3. Eliza Bieniek – członek
 4. Karolina Maciejec – członek

 Zgodnie ze statutem wsi Bilcza wybory były tajne.

   Wyniki wyborów na sołtysa:

ilość głosów oddanych na kandydatów: 170

ilość głosów ważnych:                              169

ilość głosów nieważnych:                           1

Poszczególni kandydaci na sołtysa otrzymali następującą liczbę głosów:

 1. 1.      Tadeusz Kuc:     116 głosów
 2. 2.      Sebastian Król:  53 głosy

 Komisja stwierdziła, że większością głosów na sołtysa wsi Bilcza wybrany został Tadeusz Kuc.

Rada sołecka w Bilczy liczy 7 osób. Do wyborów zgłoszonych zostało 14 kandydatur.

Wyniki wyborów do rady sołeckiej:

ilość głosów oddanych na kandydatów: 147

ilość głosów ważnych:                              147

ilość głosów nieważnych:                           0

Większością głosów w skład rady sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

 1. 1.      Zenon Bielecki:            94 głosy
 2. 2.      Czesław Ślusarczyk:    88 głosów
 3. 3.      Jan Musiał:                  72 głosy
 4. 4.      Sebastian Król:            67 głosów
 5. 5.      Waldemar Wójcik:      64 głosy
 6. 6.      Milena Piwowarczyk:  63 głosy
 7. 7.      Marek Gil:                    63 głosy

 Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się raz w miesiącu (pierwszy wtorek) o godz. 19:00 w budynku OSP Bilcza.

 

Opracował:

 

Tomasz Domagała

 

 

 

 

 

Ułóż z nami kilometry dobra