Zadymienie w budynku mieszkalnym

Dziś chwilę po godzinie 12 zostaliśmy zadysponowani do zadymienia w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowej w Bilczy. Po dojeździe na miejsce okazało sie, że silne zadymienie budynku jest efektem palącej się wersalki w jednym z pomieszczeń podpiwniczenia budynku. Działania strażaków polegały na podaniu prądu wody na palący się mebel oraz przewietrzenia zadymionych pomieszczeń. Dzisiejsze zdarzenie jest kolejnym przykładem, że instalacje kominową należy regularnie czyścić i przeglądać. Przyczyną zapalenia się wersalki był gorący popiół, który niewybierany i rozgrzany wysypanie się z kratki rewizyjnej na wspominany mebel i spowodował jego zapalenie się. W działaniach brał udział zastęp OSP Bilcza ( GBA ), zastęp OSP Morawica ( GCBA) zastęp z JRG 1 (GBA) oraz zastęp z JRG 3 ( autodrabina).

Pierwsze pożary nieużytków

W dniu  21.02.2015 o godzinie 12:45 nasi Druhowie zostali zadysponowani do pożaru nieużytków w miejscowości Brzeziny. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia Stwierdzono iż Pali się około 5 hektarów traw w pobliżu Lasu oraz 15 stert gałęzi ułożonych na nieużytkach. Na pomoc Naszej Jednostce dotarł Zastęp z OSP Brzeziny oraz Zastęp 309-50 OSP Morawica. Działania utrudniał zmienny i porywisty wiatr.
W Tym roku to Pierwszy Taki Wyjazd a mamy dopiero 22 Lutego. 
APELUJEMY NIE WYPALAJ TRAW!!!!!!!!!!!!!Uchwalono budżet gminy

Szanowni Mieszkańcy

W dn. 29.01.2015 r. odbyła się sesja Rady Gminy w Morawicy, na której uchwalony został budżet gminny na rok 2015. Oto ważniejsze pozycje w budżecie do realizacji w Bilczy w bieżącym roku:

1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

1.1 Wydatki inwestycyjne:

 W ramach tych środków planuje się wykonać następujące  odcinki:

- Budowa drogi gminnej Bilcza Zastawie- Podsukowie ul. Bażantowa                                   2.400.000 zł

-  Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy                                                                      250.000 zł

-  Ulica Dębowa na osiedlu „Echo I”                                                                                   400.000 zł

-  Budowa ulic: Kredowa i Krzemieniowa w Bilczy                                                               65.514 zł

-  Budowa chodnika przy ulicy Marmurowej w Bilczy                                                           35.000 zł

-  Budowa ulicy Rolniczej w Bilczy                                                                                     15.000 zł  

-  Budowa ulicy Zacisze  w Bilczy                                                                                       5.000 zł

-  Budowa ulic: Źródlanej, Agrestowej, Żurawinowej, Jeżynowej i Borówkowej w Bilczy           30.000 zł

1.2  W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych planowane są do wykonania zadania:  

-  Odbudowa ul. Kalcytowej w Bilczy                                                                                   500.000 zł

-  Odbudowa  ul. Bursztynowej w Bilczy                                                                              10.000 zł

2. DZIAŁ  700 -  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                                   

-   Budowa wartowni na osiedlu  „ECHO I”                                                                            20.000 zł

3. DZIAŁ  801 – OŚWIATA  I WYCHOWANIE

-  Koszty związane z budową sieci niskoprądowych w przedszkolu w Bilczy                           40.000 zł

-  Koszty  organizowanych konkursów, olimpiad przedmiotowych i inne wydatki: 

realizacja Projektu  „ Europa bez barier”                                                                               25.280,21 zł   

4. DZIAŁ  853 – POZOSTAŁE  DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

-   Koszty funkcjonowania żłobka w Bilczy                                                                            360.000 zł 

5. DZIAŁ  926 -  KULTURA FIZYCZNA I SPORT     

-  Przebudowa dachu Hali Sportowej w Bilczy                                                                        112.620,00 zł

-  Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy                                                             50.000,00 zł

-  Budowa  miejsc postojowych  przy Hali Sportowej w Bilczy                                                 30.000,00 zł

  

                                        opracował:

                                         Tomasz Domagała

W załącznikach do pobrania: uchwała budżetowa wraz z częścią opisową

 Budżet gminy publikacja  Budżet gminy część opisowa