Walne Zebranie

26 stycznia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze jednostki. Jak co roku na zebranie przybyli znakomici goście: Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Zbigniew Muszczak, Komendant Miejski PSP st. bryg. Krzysztof Janicki, Z-ca Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach Dh Ireneusz Żak, Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP Dh Marian Tworek, Komendant Gminny OSP Dh Władysław Strójwąs, Wójt Gminy Morawica Marian Buras, Dyrektor Zespołu Szkół w Bilczy Urszula Wróblewska, Leśniczy Mariusz Mazur oraz przedsiębiorca - przyjaciel naszej jednostki Czesław Ślusarczyk.

W zebraniu udział wzięło 40 strażaków. Dzięki przygotowanej prezentacji po raz pierwszy miało ono multimedialny charakter. Walne Zebranie Sprawozdawcze podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przyjęto również plan finansowy i plan działalności na rok 2013. Obecni na zebraniu druhowie ustalili wysokość składki członkowskiej na kwotę 5 złotych oraz jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu. Przybyli na zebranie goście chwalili sprawność i organizację OSP Bilcza, która może być stawiana jako wzór dla innych jednostek. Zebranie zakończyło się poczęstunkiem.

Strona OSP Bilcza już jest!

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszą nową stroną.