Sprawozdanie z Działalności

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności OSP w Bilczy za rok 2012. Przypominamy, że sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 26 stycznia 2013 r.


Sprawozdanie z działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy za rok 2012.


I. Stan organizacyjny OSP:
Członkowie czynni: 71 osób, w tym ratownicy 27 osób.
MDP Dziewcząt: 9 osób.
MDP Chłopców: 9 osób.

II. Działalność organizacyjna:
1) W roku sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń zarządu i 8 innych zebrań.
2) Istniejące drużyny i zespoły odbyły następującą liczbę spotkań : 25.
3) Zorganizowane uroczystości: Dzień Strażaka oraz Jubileusz 85-lecia OSP Bilcza.

III. Działalność prewencyjna:
1) Pogadanki ogółem: 5, w tym dla dzieci i młodzieży 5,
2) Inne działania prewencyjne: Spotkania w strażnicy z uczniami Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Bilczy.
3) Prenumerata czasopisma „Strażak” – liczba egzemplarzy: 1.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z Działalności

Walne Zebranie

26 stycznia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze jednostki. Jak co roku na zebranie przybyli znakomici goście: Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Zbigniew Muszczak, Komendant Miejski PSP st. bryg. Krzysztof Janicki, Z-ca Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach Dh Ireneusz Żak, Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP Dh Marian Tworek, Komendant Gminny OSP Dh Władysław Strójwąs, Wójt Gminy Morawica Marian Buras, Dyrektor Zespołu Szkół w Bilczy Urszula Wróblewska, Leśniczy Mariusz Mazur oraz przedsiębiorca - przyjaciel naszej jednostki Czesław Ślusarczyk.

W zebraniu udział wzięło 40 strażaków. Dzięki przygotowanej prezentacji po raz pierwszy miało ono multimedialny charakter. Walne Zebranie Sprawozdawcze podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Przyjęto również plan finansowy i plan działalności na rok 2013. Obecni na zebraniu druhowie ustalili wysokość składki członkowskiej na kwotę 5 złotych oraz jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu. Przybyli na zebranie goście chwalili sprawność i organizację OSP Bilcza, która może być stawiana jako wzór dla innych jednostek. Zebranie zakończyło się poczęstunkiem.

Strona OSP Bilcza już jest!

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszą nową stroną.