Uchwała śmieciowa

Na ostatniej Sesji Rady Gminy w Morawicy przyjęto szereg uchwał dotyczących nowego prawodawstwa związanego z gospodarką odpadami .  W świetle przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w całym kraju zmieniono system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą gminy miały możliwość wyboru jednej z czterech metod rozliczania się mieszkańców za odbiór śmieci. Stawka mogła być zależna od:

  • gospodarstwa domowego,
  • liczby osób zamieszkujących gospodarstwo,
  • powierzchni mieszkalnej,
  • wielkości zużycia wody w danej nieruchomości

Czytaj więcej: Uchwała śmieciowa

Zaproszenie na konferencję

 Pan Marian Buras - Wójt Gminy Morawica
oraz 
Pani Urszula Wróblewska – dyrektor Zespołu Szkół w Bilczy

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

 Zastosowanie technologii informatycznych w szkole cyfrowa szkoła

Konferencja skierowana jest do dyrektorów i samorządowców województwa świętokrzyskiego. Prelegenci  - w ramach dobrych praktyk - podczas prowadzonych zajęć podzielą się doświadczeniem w zakresie stosowania nowoczesnych technologii; wskażą przykłady i sposoby, jak zamiłowanie do nowinek technologicznych przekuć w sukces dydaktyczny; jak wzbogacić lekcje, korzystając z mobilnych rozwiązań; podpowiedzą także dyrektorom i nauczycielom, jak stworzyć infrastrukturę, dobierać sprzęt, kształcić personel i jak ustrzec się błędów. Konferencja odbędzie się 13 lutego 2013 roku w godz. 10.00 - 12.00 w Hali Sportowej Bilcza.

Więcej informacji na stronie http://www.zsbilcza.eu/zaproszenie-na-konferencje-cyfrowa-szkola.html 

Budżet gminy uchwalony

Na pierwszej w tym roku Sesji Rady Gminy w Morawicy uchwalono budżet na rok 2013. Dochody gminy zaplanowano na kwotę 57.189.159,66 zł natomiast wydatki na kwotę 60.314.791,46 zł. W przypadku wydatków warto wspomnieć o kwotach przeznaczonych na inwestycje planowane do realizacji w Bilczy.

22.000 zł przeznaczono na kolejny etap realizowanej od 2008 roku budowy gazociągu, na pierwszy etap budowy ulicy Osiedlowej przeznaczono w budżecie 10.000 zł. Finansowanie tej inwestycji rozłożono na dwa lata. 12.200 zł zaplanowano na budowę przyłącza gazowego do strażnicy OSP. Aż 1 mln zł przeznaczono w tym roku na budowę przedszkola.

Czytaj więcej: Budżet gminy uchwalony