Rozmawiali o energii

O nowej Polityce Energetycznej, Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii, a w tym kontekście zwłaszcza o fotowoltaice rozmawiali uczestnicy spotkania z Jerzym Suchańskim – specjalistą w tej dziedzinie. Suchański jest doktorem inżynierem elektrykiem, byłym Senatorem i Prezydentem Kielc. Obecnie jest wykładowcą Politechniki Świętokrzyskiej, Przewodniczącym Rady Nadzorczej giełdowej spółki Ekobox S.A.W spotkaniu wzięli udział m.in. Poseł Lucjan Pietrzczyk, Wójt Gminy Morawica Marian Buras, Radni, przedstawiciele lokalnego biznesu i inni zainteresowani.

Czytaj więcej: Rozmawiali o energii

Zbiórka szkoleniowa

Zapraszamy wszystkich druhów na kolejną zbiórkę szkoleniową jednostki. Szkolenie odbędzie się 19 lutego o godzinie 19 w strażnicy. Prosimy o tłumne przybycie, gdyż nasza skuteczność w akcjach zależy od dobrego wyszkolenia i znajomości sprzętu ratowniczego.

Wypowiedzenie umowy na śmieci

Od 1 lipca 2013 r. obowiązek odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przejmuje gmina. Od tego też momentu mieszkańcy będą uiszczać opłatę za odebranie odpadów na rzecz Gminy. W zamian za tą opłatę odebrana zostanie każda ilość odpadów z nieruchomości. 

Obecnie za odbiór śmieci mieszkańcy płacą prywatnemu przedsiębiorcy, z którym mają podpisaną indywidualną umowę. Gmina nie jest stroną tej umowy,. Dlatego każdy właściciel nieruchomości musi indywidualnie wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów. Umowy te nie wygasną automatycznie.

Zazwyczaj okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące, co oznaczałoby, że do końca marca 2013 r. należałoby wysłać za potwierdzeniem odbioru wywiedzenie umowy do przedsiębiorstwa.

źródło: www.morawica.pl

Więcej informacji oraz wzór wypowiedzenia pod adresem: http://www.morawica.pl/index/wiecej/1347.html