Ćwiczono sprawność ratowniczą

Techniki wydobycia poszkodowanego z rozbitego samochodu, pierwszą pomoc oraz sposoby zakładania aparatów powietrznych - to między innymi ćwiczyli strażacy OSP Bilcza podczas comiesięcznej zbiórki szkoleniowej, która odbyła się wczoraj w strażnicy.

Druhowie przypominali sobie i poznawali sposoby uruchamiania i używania sprzętu ratunkowego, zwłaszcza zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego. Przećwiczono także sposoby komunikacji radiowej. Nowi strażacy poznawali samochód ratowniczy Iveco Eurocargo.

Zbiórki szkoleniowe OSP Bilcza odbywają się w trzeci wtorek każdego miesiąca. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wczorajszych ćwiczeń na naszym fanpage'u.

Rozlosowano grupy sobotniego turnieju

Szesnaście drużyn męskich i dwie kobiece będzie rywalizować ze sobą w II Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Posła Lucjana Pietrzczyka. - Chętnych było dużo więcej, jednak ze względów organizacyjnych musieliśmy ograniczyć liczbę startujących drużyn - mówi Tomasz Domagała, jeden z organizatorów turnieju. Wczoraj rozlosowano grupy biorące udział w rozgrywkach.

Czytaj więcej: Rozlosowano grupy sobotniego turnieju

Informacja dla kierowców OSP

W Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 82 została opublikowana ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Wprowadzone ustawą uregulowania nie wprowadzają żadnych zmian, które dotyczyłyby zasad nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych, w tym także kierowców OSP. Informacja prawna w tej sprawie zamieszczona na stronie internetowej Związku w zakładce Prawo pod adresem: http://www.zosprp.pl/?q=content/nowe-zasady-nabywania-uprawnien-przez-kierowcow-pojazdow-uprzywilejowanych-osp  zachowuje w pełni swoją aktualność.

Nowe zasady nabywania uprawnień przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych obowiązują od dnia 19 stycznia 2013 r. i mieć będą zastosowanie wobec tych osób, które chcą być kierowcami pojazdów uprzywilejowanych OSP, a które to osoby do dnia 18 stycznia 2013 r. takich uprawnień nie nabyły.

Kierowcy, którzy uzyskali wcześniej te uprawnienia muszą pamiętać, że aby je zachować konieczne jest, by posiadane zaświadczenie wydane w trybie określonym w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w ciągu 6 miesięcy (tj. do 19 lipca 2013 r.) wymienić na zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami (decyzja Starosty).

Źródło: www.zosprp.pl