Informacja o składkach członkowskich

Informuję, że zgodnie z Uchwałą nr 1 Walnego Zebrania Członków OSP Bilcza z dn. 26.01.2013 r. ustalona została składka członkowska na rok 2013 w kwocie 5 zł rocznie. Składkę należy wpłacić w jak najkrótszym terminie do skarbnika OSP Bilcza druha Tomasza Stochmala, tel. 510 226 648. Istnieje również możliwość wpłaty na konto OSP Bilcza:60 84930004 0070 0200 0068 0001 Bank Spółdzielczy w Kielcach. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko z dopiskiem: "składka członkowska OSP Bilcza za rok 2013".

Przypominam, że zgodnie z § 14 Statutu OSP Bilcza: "Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską ..." oraz § 19 Statutu Pkt.5: "Do obowiązków członka czynnego należy regularnie opłacać składki członkowskie". Natomiast zgodnie z § 21 Pkt.3 Zarząd OSP może dokonać: "Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 1 rok".

Uwaga!

Ratownicy, którzy nie uregulowali składki członkowskiej, nie mogą brać udziału w akcjach ratowniczych.

Ze strażackim pozdrowieniem:
Tomasz Domagała
Wiceprezes OSP Bilcza