Sprawozdanie z Działalności

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności OSP w Bilczy za rok 2012. Przypominamy, że sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 26 stycznia 2013 r.


Sprawozdanie z działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilczy za rok 2012.


I. Stan organizacyjny OSP:
Członkowie czynni: 71 osób, w tym ratownicy 27 osób.
MDP Dziewcząt: 9 osób.
MDP Chłopców: 9 osób.

II. Działalność organizacyjna:
1) W roku sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń zarządu i 8 innych zebrań.
2) Istniejące drużyny i zespoły odbyły następującą liczbę spotkań : 25.
3) Zorganizowane uroczystości: Dzień Strażaka oraz Jubileusz 85-lecia OSP Bilcza.

III. Działalność prewencyjna:
1) Pogadanki ogółem: 5, w tym dla dzieci i młodzieży 5,
2) Inne działania prewencyjne: Spotkania w strażnicy z uczniami Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Bilczy.
3) Prenumerata czasopisma „Strażak” – liczba egzemplarzy: 1.

 

IV. Działalność ratowniczo – szkoleniowa:
1) OSP w roku 2012 uczestniczyła 65 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 52 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń - 12 razy, zabezpieczenie sektora działania JRG1 - 1 raz.
2) Liczba wyjazdów poza teren gminy 10, dokąd: Teren Miasta Kielce , Gmina Sitkówka – Nowiny.
3) Udział drużyn MDP i OSP w zawodach i zajęte miejsca: Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze: MDP Dziewczęta: 2 miejsce.
MDP Chłopcy: 1 miejsce.
Męska Drużyna Pożarnicza: 13 miejsce.
4) W kursach szkoleniowych uczestniczyła następująca liczba członków OSP:
a) Szkolenie z ratownictwa technicznego: 4 osoby.
b) Szkolenie Podstawowe realizowane jednoetapowo : 12 osób .
c) Szkolenie dowódców: 1 osoba .
5) Członkowie MDP uczestniczący w obozach MDP: 4
6. Przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla: 25 członków OSP i 20 członków MDP.
7. Liczba samochodów pożarniczych 2, w tym: lekkich 1, średnich 1.

V. Sprawy gospodarcze:
1) W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: Agregat prądotwórczy Benza 4,2 KW , Wentylator oddymiający , Drabina nasadkowa 2-częściowa , Ubranie typu NOMEX 2 szt, Latarka PELI 5 szt. Zestaw medyczny PSP R1 , zestaw do tlenoterapii 1 szt., Reflektor Vulcan 1 szt., Szelki ratownicze + lina 30 m 1 szt, środek pianotwórczy „Roteor” 200 l.
2)Wykonano następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie: Dokończono remont garażu i sali świetlicy, wykonano utwardzenie placu za remizą.
3) W ramach prac społecznych wykonano: Dokończono remont garażu i sali świetlicy.

VII Działalność kulturalna, wychowawcza, sportowa .
Udział Jednostki w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych, Turnieju Mikołajkowym w piłkę halową, Dożynkach Gminnych, Granie razem z WOŚP, Zabezpieczenie Ppoż. Zlotu Harcerskiego w Nowej Słupi.

VIII Inne działania:
1)Współpraca z Parafią św. Kazimierza w Bilczy, Zespołem Szkół oraz 75 KDH w Bilczy.

Sprawozdanie.pdf