Sylwestrowy alarm

Minutę przed godziną pierwszą nad naszą miejscowością zabrzmiał dźwięk syreny alarmowej. Nie było to związane ze świętowaniem nadejścia nowego roku lecz Dyżurny MSK PSP Kielce ze względu na dużą liczbę zdarzeń na terenie miasta Kielce zaalarmował nas do zabezpieczenia Kielc. Mimo nocy sylwestrowej już w minutę po alarmie do wyjazdu był gotowy zastęp GBA z obsadą 5 strażaków. Przez pół godziny nasz zastęp pełnił gotowość w remizie, a następnie dyżurny MSK podziękował nam za stawienie się na alarm i zwolnił nas z gotowości.