Zaproszenie na zebranie wiejskie

Sołtys Wsi Bilcza zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w remizie OSP, w dniu 6 września 2015 roku (niedziela).

I termin - godz. 17.00

II termin - godz. 17.15

z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad;

2) Propozycje przedsięwzięć do realizacji na rok 2016 finansowanych z funduszu sołeckiego;

3) Sprawy różne.

W zebraniu weźmie udział Wójt Gminy. Zapraszam do licznego udziału.